Ekkenberg

Beboerne

Vi tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Målgruppen retter sig mod unge borgere over 18 år med Autisme / Asperger Syndrom, ADHD, OCD, Angst, Lettere Udviklingshæmning eller lignende tilstødende problematikker. De fleste af vores beboere er i 20erne eller 30erne. De fleste bor hos os i flere år.

Vi laver skræddersyede tilbud til hver enkel beboer – uanset støttebehovet. Vi har hverken minimums- eller maksimumsloft.