Ekkenberg

Støtten

Støtten

Der gives støtte, vejledning og rådgivning til beboerne i eget hjem. Støtten ydes med henblik på, at han/hun får udviklet egne kompetencer til at varetage diverse dagligdags rutiner. Beboerne lever et selvstændigt liv, men med os på sidelinjen til at bidrage med mulige løsninger på de problemstillinger, som beboeren møder. Det kan være alt fra de dagligdags gøremål til arbejde og uddannelse. Vi yder i §85, alt efter beboerens behov og bevilling, x-antal støttetimer, som bliver fastlagt i løbet af ugen i samarbejde med beboeren. Derudover vil vores projektafdeling blive en del af tilbuddet. Her har beboeren mulighed for at deltage i fællesarrangementer som spisning, sport, computer café, filmaftener m.m.

Støtten indebærer selvfølgelig også livets sorg og glæder, såsom vejledning i økonomi, uddannelse, socialt samvær, kæresteforhold, seksualitet mm.

Vi benytter os desuden af et sommerhus, som giver følelsen af at komme lidt væk, og hvor der er højt til loftet. 

Også i botilbuddet er støtten som udgangspunkt struktureret. Der bor også enkelte unge mennesker, der har brug for større fleksibilitet end et ugeskema kan give plads til. Derfor vil en del af støtten gives, når der er et behov, eller når det er muligt for beboeren at modtage støtte.

Personalet

Personalet er sammensat af overvejende pædagogisk uddannet personale. Der er ligeledes  personaler med flere eller andre uddannelser, herunder med håndværksmæssig baggrund. Derudover er der også pædagoger med dobbeltuddannelser som massør, NADA-uddannet og Yoga-instruktør. Alle ansatte har mange års erfaring i arbejdet med målgruppen. Herudover er der tilknyttet en ekstern psykolog Lars Jørgensen og en overlæge i psykiatri Inger Beck samt psykolog Christina Sommer.

Vi har en meget lav sygemeldingsstatistik og meget lidt personaleudskiftning, hvilket betyder, at hverdagen er meget genkendelig for den enkelte beboer.
Der er indrettet flere fælleslejligheder, som fungerer både som kontor, fællesrum for beboerne samt mødelokale.

Der er tilknyttet en sovende nattevagt i vores botilbud, og der er mulighed for en rådighedsnattevagtsordning for beboerne i §85, hvis der er behov for det. Der er personaledækning året rundt.

Pædagogikken

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er lige så forskellige som alle andre mennesker.

Vi arbejder med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på respekt, anerkendelse, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering, verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte.

Vi har stor erfaring og succes med at møde beboerne der, hvor de er.  Vi skaber glæde og trivsel for den enkelte.

Der findes en stor teoretisk viden og praktisk erfaring i personalegruppen. Viden og praksiserfaringer i personalegruppen er mangfoldige, hvilket gør det teoretisk og praktisk muligt at gennemføre individuel tilpasset pædagogik med en holistisk tilgang, hvor både neuropædagogiske elementer indgår i såvel som narrative, autismestrukturpædagogiske, kognitivteoretiske og virksomhedsteoretiske (som har sit udgangspunkt i dialektisk pædagogik). Vi har valgt at kalde vores pædagogik forenklet for DDV (Det Der Virker)-pædagogikken. Denne pædagogiske praksis bliver altid nøje sparret med både psykolog, psykiater og lederen.

Denne individuelle tilgang til hver enkel beboer, samtidig med klare færdselsregler i fællesskabet er med til at understøtte alle beboernes positive udvikling og gode trivsel.

Ekkenberg Netværk nye botilbud (18 pladser)

Vi har arbejdet med målgruppen i over 20 år. Vi tilbyder pladser indenfor SEL §§85, 107 og 108. Der er i stadig ledige pladser.

Målgruppe
Voksne over 18 år med ASF, lettere udviklingshæmning, ADHD, Angst, OCD, mm.

Pædagogikken
Vi tilbyder både individuel støtte til botræning, indkøb, madlavning, økonomi osv., men har også fokus på at modarbejde isolation og ensomhed. Derfor tilbyder vi også forskellige former for aktiviteter, sjove oplevelser og samvær i mindre grupper. Selv om man har fået en autismediagnose, har man brug for følelsen at høre til og udvikle sig sammen med andre. Personalet er erfaren og veluddannet med løbende videreuddannelser og hyppig supervision. Der er tilknyttet sovende nattevagt, og der er personale 24/7.

Omgivelse
Vi bor i et helt nyt boligkompleks i det centrale Slagelse i gåafstand til gågaden og stationen. Foruden os bor der tilfældige lejere. Beboerne bor i nye 2-værelseslejligheder med køkken og bad. Derudover er der tilknyttet to fælleslejligheder, hvor den sovende nattevagt også holder til.