Ekkenberg

Ekkenberg  Netværk i Slagelse søger en afdelingsleder til botilbud

Vi ønsker at ansætte en afdelingsleder til den 1/11-2022 til vores botilbud i Spinderiparken.

Vi er en privatejet organisation, der er i konstant vækst med flere afdelinger.

I 2021 startede vi et nyt botilbud i det centrale Slagelse, og her er der plads til 18 beboere, hvoraf der pt. er indskrevet 16 beboere. Dermed har det fået en størrelse, hvor det giver mening, at der bliver oprettet en afdelingslederstilling.

Vores målgruppe er voksne mennesker (hovedsageligt 18-40 år) med autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD, OCD, Angst, udviklingshæmning og tilsvarende problematikker. Mange af vores beboere er massivt udfordret i livet.

Vi har brug for en afdelingsleder, der både kan udøve nærledelse i en afdeling, men også har fingrene i bolledejen og er engageret i hverdagsarbejdet med beboerne. Derfor er det en forudsætning for stillingen, at du har både praktisk erfaring med den beskrevne målgruppe, men også vilje og færdighed til ledelse – gerne med en lederuddannelse. Du skal være indstillet på ca. en aftenvagt med beboerne om ugen på skiftende dage og en gang i mellem også weekendarbejde. Der er en meget dygtig og erfaren personalegruppe.

Vi laver botræning med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på gensidig respekt, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering og verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte. Samtidig tror vi på, at man bedst kan udvikle sig i fællesskab med andre mennesker til trods for diverse udfordringer. Derfor satser vi også på at skabe fællesskaber og netværk via sociale aktiviteter.

Vores arbejdsplads er kendetegnet ved, at der er få personaleudskiftninger til trods for i perioder svære udfordringer med enkelte beboere. Vi har et godt arbejdsmiljø, men der kan også være perioder med stort arbejdspres.

Vi er en arbejdsplads i konstant bevægelse, hvor der er godt styr på tingene, og der er altid plads til forandring og begejstring. Vi nyder et godt omdømme blandt vores samarbejdspartnere i de diverse myndigheder.

Vi tilbyder en spændende uhøjtidelig og ubureaukratisk arbejdsplads, hvor du kommer til at arbejde på højt fagligt niveau sammen med engagerede kolleger, samt en ledelse, der giver plads og vægter åbenhed og dialog højt.

Du vil deltage i supervision med personalet samt særskilt ledersupervision.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med SL. Der vil blive indhentet straffeattest.

Kontakt leder Jürgen Nagel på 27 25 08 06 eller souschef Kim Jensen på 27 87 35 53. Ring gerne for at aftale et besøg. Ansøgningsfristen udløber den 11. september.

Du skal sende din ansøgning inkl. uddannelsesbeviser og skriftlige anbefalinger til jn@ekkenberg-slagelse.dk.

Ansættelsessamtalerne vil foregå torsdag, den 22. september.