Ekkenberg

Ekkenberg Netværk i Slagelse søger en afdelingsleder til botilbud

Vi ønsker at ansætte en afdelingsleder til den 01/01-2024 til vores botilbud i Spinderiparken.

Vi er en privatejet organisation, der er i konstant vækst med flere afdelinger.
I 2021 startede vi et nyt botilbud i det centrale Slagelse med 20 beboere. Dermed har det fået en størrelse, hvor det giver mening, at der bliver oprettet en afdelingslederstilling.

Vores målgruppe er voksne mennesker (hovedsageligt 18-40 år) med autismespektrumforstyrrelser (ASF), ADHD, OCD, Angst, udviklingshæmning og tilsvarende problematikker. Mange af vores beboere er massivt udfordret i livet. Derfor er det en forudsætning, at du har viden om og erfaring med ovenstående målgruppe.

Vi har brug for en afdelingsleder, der både kan udøve nærledelse i en afdeling, og er engageret i hverdagsarbejdet med beboerne. Derfor er det en forudsætning for stillingen, at du har både praktisk erfaring med den beskrevne målgruppe og vilje og færdighed til ledelse – gerne med en lederuddannelse. Du skal være indstillet på ca. en aftenvagt med beboerne om ugen på skiftende dage og en gang i mellem også weekendarbejde. Der er en meget dygtig og erfaren personalegruppe med 18 personaler, hvoraf de fleste er pædagogisk uddannede.

Som afdelingsleder skal du kunne:
– gå forrest i de pædagogiske processer
– være mødeleder
– forestå mus- og omsorgssamtaler
– forestå den daglige struktur, herunder arbejdsplaner
– have øje for processerne i beboergruppen, i personalegruppen og i relationen mellem beboere og personalet.

Vi laver botræning med individuelt tilpasset pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og muligheder. Vores pædagogiske fundament bygger på gensidig respekt, klarhed, struktur, forudsigelighed, genkendelighed, visualisering og verbalisering. Vi anser fundamentet som forudsætning for at kunne skabe tryghed og udvikling for den enkelte. Vi tror på, at man bedst kan udvikle sig i fællesskab med andre mennesker til trods for diverse udfordringer. Derfor satser vi også på at skabe fællesskaber og netværk via sociale aktiviteter.

Vores arbejdsplads er kendetegnet ved, at der er få personaleudskiftninger til trods for i perioder svære udfordringer med enkelte beboere. Vi har et godt arbejdsmiljø, men der kan også være perioder med stort arbejdspres.

Vi er en arbejdsplads i konstant bevægelse, hvor der er godt styr på tingene, og der er altid plads til forandring og begejstring. Vi nyder et godt omdømme blandt vores samarbejdspartnere i de diverse myndigheder.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du kommer til at arbejde på højt fagligt niveau sammen med engagerede kolleger, samt en ledelse, der giver plads og vægter åbenhed og dialog højt.

Du vil deltage i supervision med personalet samt særskilt ledersupervision.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med SL. Der vil blive indhentet straffeattest.

Kontakt leder Jürgen Nagel på 27 25 08 06 eller souschef Kim Jensen på 27 87 35 53. Ring gerne for at aftale et besøg. Ansøgningsfristen udløber den 07. november.
Du skal sende din ansøgning inkl. uddannelsesbeviser og skriftlige anbefalinger til jn@ekkenberg-slagelse.dk.
Ansættelsessamtalerne vil foregå torsdag, den 16. november.