Ekkenberg

Rammerne

De fysiske rammer

Mange af vores beboere i §85 vil gerne bo tæt på fælleslejlighederne. Vi kan nogen gange være behjælpelige med at finde egnede lejligheder i Slagelse. Nogle beboere bor i en 2-værelses-lejlighed. Her bor man alene og behøver ikke at dele faciliteter med andre. Der er også mulighed for at bo sammen to og to, hvis matchet passer og man ønsker det.

Der er tilknyttet en fælleslejlighed til hver afdeling. Derudover har vi en intern Cafe, som bliver brugt til fælles arrangementer, spisning og madproduktion under godkendte rammer.

I botilbuddet (§§107 og 108) bor man typisk i en 2 værelses-lejlighed i umiddelbar nærhed af fælleslejligheder og nattevagten.

Opgangsfællesskabet

Absalonsgade 24 er et opgangsfællesskab som tæller i alt otte lejligheder. Opgangsfællesskabet er også beliggende centralt i Slagelse tæt ved tog- og busstation. Vi er godkendt som botilbudslignende foranstaltning. Se evt. mere på tilbudsportalen.

Beboerne bor enten to og to eller alene, – forudsat at de har økonomi til dette. Alle lejlighederne er treværelses lejligheder, dvs. at hvis man bor to i en lejlighed, har man sit eget værelse, men deler toilet/bad og køkken.
To af lejlighederne fungerer som personalelejlighed, hvor personalet har et kontor, men hvor der også er en stor spisestue samt tv-stue. Det betyder, at beboerne har mulighed for at samles flere ad gangen under f.eks. fællesspisning eller når der skal holdes møder. Ligeledes giver det også beboerne en mulighed for at mødes på neutral grund for at se tv, spille spil, eller lignende.

Hver aften gives der tilbud om fællesspisning til beboerne.
Der er bemanding alle ugens dage inklusiv weekender.

Særligt om Aktivitets-og samværstilbuddet Projekten

Formålet med projekttilbuddet er at tilbyde et samlingssted for beboerne. Et alternativt aktivitets- og samværstilbud, så beboerne får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter. Uanset om de er i stand til at varetage et job, beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

I Projekten, som er en intern Cafe i byen, er der mulighed for diverse aktiviteter, der spænder fra computercafé / hjemmebiograf til kreative aktiviteter, dart og fælles ture, arrangementer.

Tilbuddene i Projekten skal være med til at opretholde eller forbedre beboernes personlige og sociale færdigheder, men alle aktiviteter tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. De er frivillige og eksisterer langt hen ad vejen på beboernes præmisser. Igennem de fælles aktiviteter får vi muligheden for at opbygge en relation, som med tiden kan danne fundamentet for en begyndende udvikling såvel personligt som socialt. 

I Projekten er der mulighed for:

  • At beboeren gennem aktiviteterne med andre opnår større selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder – så beboeren på sigt i højere grad vil kunne benytte sig af samfundets almindelige tilbud.
  • At skabe mulighed for, at den enkelte kan udvikle og vedligeholde personlige færdigheder gennem udfordrende og meningsfulde aktiviteter. Herunder anser vi det for særlig vigtigt at støtte beboerne i at (videre-)udvikle evnen til relationsdannelse.
  • At hjælpe beboeren med at finde alternative og mere hensigtsmæssige strategier i kontakten med andre.
  • Desuden skaber Projektens tilbud mulighed for at beboerens daglige pædagogiske personale kan foretage observationer i forhold til, hvordan den enkelte med tiden udvikler sine sociale kompetencer, med henblik på at evaluere på den pædagogiske indsats og justere den, så den fortsat vil være meningsgivende og målrettet.