Ekkenberg
sdr
sdr

Værdiggrundlag

Vision-Mission

Hos Ekkenberg & Larsen ser vi det som vores primære opgave at hjælpe beboerne til at finde fodfæste i voksenlivet gennem større selvstændighed og selvforståelse.

Støtten vi giver, kan deles op i tre hovedområder:

 • Vejledning og støtte i forhold til at bo i egen bolig
 • Vejledning og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse
 • Vejledning og støtte i forhold til fritid og sociale relationer

Pædagogikken

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, og udarbejder i samarbejde med borgeren og sagsbehandleren mål for støtten hos os. En gang om året holder vi statussamtaler med beboeren, sagsbehandler og eventuelt pårørende, hvor vi følger op på de aftalte mål.

Vi har en neuropsykologisk forståelsesramme. Det vil sige, at vi er bevidste om, at det er indenfor de eksekutive funktioner, at vores borgere har deres udfordringer. Det betyder også, at vi ved, at alle er forskellige, og derved må vi agere forskelligt fra beboer til beboer.

Formålet er at give vores beboere mulighed for at blive så selvstændige som muligt ved at trække på deres stærke sider inden for områder som:

 • opmærksomhed
 • kommunikation
 • hukommelse
 • orienteringsevne
 • social funktion

Ud over den neuropsykologiske forståelsesramme, benytter vi elementer fra:

 • autismestruktureret pædagogik
 • relationspædagogik
 • narrativ tilgang
 • mentalisering
 • sanseprofiler

Ved at samarbejde med beboerne om at skabe overblik og struktur i deres liv, eksempelvis ved hjælp af ugentlige samtaler og ugeskemaer, skabes en høj grad af forudsigelighed og overblik, som giver tryghed og ro i nervesystemet. Denne ro og tryghed er af afgørende betydning for al ny læring.