Ekkenberg

Til Sagsbehandler

Ydelsesniveauer for § 85

Eksempel på beskrivelse af ydelser der leveres på de forskellige støttebehov.

Støttebehov og ydelser

Sociale støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtten gives ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ud fra hvordan borgeren har det i situationen, og hvad borgeren kan motiveres til at deltage i.

Støtte som gives i grupper:

 • Motionsgrupper: 1-3 X ugentligt
 • Madlavning: fredag, lørdag og søndag
 • Kreative sysler: 1-3 X ugentligt
 • Hygge og film aftner: flere gange ugentligt
 • Social støtte i hverdagen: dagligt
 • Støtte og vejledning til at være en del af et fællesskab: dagligt
 • Deltagelse i arrangementer ved arrangementer internt som eksternt
 • Ungemøder, 1x om måneden

Støtte som gives individuelt

 • Motion: 1-3 X dagligt, efter behov
 • Madlavning: 1-2 X ugentligt efter behov
 • Kreative sysler: 1-2 X ugentligt, efter behov
 • Planlægning af div. mærkedage: efter behov
 • Social støtte i hverdagen: dagligt, efter behov
 • Struktur og rutiner : 1-5 x dagligt, efter behov
 • Støtte og vejledning til at være en del af et fællesskab. 1-4 x dagligt
 • Motivation til deltagelse i div. arrangementer internt som eksternt
 • Støtte til at få læst post og reagere på henvendelser
 • Støtte til økonomiadministration sammen med værge/ sagsbehandler
 • Støtte til budgetlægning og hvordan at agere 

Sundhedsydelser/ medicin og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Kostvejledning

Støtte som gives individuelt:

 • Medicinhåndtering: 1-6 x dagligt, 1 x ugentligt, efter behov
 • Lægebesøg: efter behov
 • Speciallæge: efter behov
 • Psykolog: efter behov
 • Tandlæge: efter behov
 • Fodpleje: efter behov
 • Kiropraktor: efter behov
 • Seksualvejleder: efter behov
 • Fysioterapi: efter behov
 • Psyk. amb.: efter behov
 • Distriktpsykiatri: efter behov
 • Misbrugscenter: efter behov
 • Apotek: efter behov
 • Laboratorie: efter behov
 • Genoptræning: efter behov

Psykiske støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

Støtte som gives individuelt:

 • Motivation til diverse dagligdags gøremål: 5-? X dagligt, efter behov
 • Samtaler: 1-4 x dagligt, efter behov
 • NADA punktur, efter behov
 • Konflikthåndtering: efter behov
 • Fysisk/psykisk skærmning: efter behov
 • Tryghed: dagligt efter behov
 • Forståelse for nonverbal aflæsning af signaler: dagligt, efter behov
 • Støtte i alle døgnets timer.
 • NADA punktur
 • Logosomatisk behandling og massage, efter behov

Fysiske støttebehov og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Fysiske aktiviteter: X 2-4 ugentligt
 • Varm mad alle ugens dage

Støtte som gives individuelt:

 • Bad støtte/soignering: dagligt, 2 x ugentligt, eller efter borgerens behov(funktionsniveau)
 • Tandbørstning: Guidning eller støtte efter behov (efter funktionsniveau)
 • Barbering: dagligt eller efter behov (funktionsniveau)
 • Negleklipning: efter behov
 • Fysiske aktiviteter X 1 dagl. – x 4 ugentligt, efter behov
 • Træning: efter behov
 • Vejledning/støtte til ernæring
 • Vejledning og støtte omkring personlige hjælpemidler.
 • Støtte/ guidning/motivering til tøjvask x 1-2 ugentligt
 • Støtte/guidning/motivering til rengøring x 1 ugentligt
 • Støtte/motivering til sengetøjsskift x 1 ugentligt
 • Støtte/motivering til deltagelse i dagligdags gøremål

Brugerinddragelse/ selvbestemmelse og ydelser i forhold hertil:

Støtte som gives i grupper:

 • Husmøder x 1 hver måned
 • Feriemøder efter behov

Støtte som gives individuelt:

 • Ugeplan x 1 hver uge og ellers ved behov
 • Handleplan minimum x 1 årligt
 • Handleplansmøder med sagsbehandler minimum 1 årligt
 • Støtte ved møder med samarbejdspartnere/pårørende
 • Aktiviteter lokalt
 • Brugerindflydelse på indhold og form af ”onsdagsture”

Borgerne er inddraget i hvad der foregår i Ekkenberg Netværk