Ekkenberg

Til Sagsbehandler

Ydelsesniveauer for § 85

1. Generelt om tilbuddet

Støtteniveauer på virksomheden: 

Niveau 1: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med lette begrænsninger.

Niveau 2: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med moderate begrænsninger

Niveau 3: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med svære begrænsninger

Niveau 4: Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141 handleplan på baggrund af borgere med totale begrænsninger
Da vi samarbejder med samtlige kommuner, som har forskellige serviceniveauer og tildelingsmodeller, kan vi bidrage til at udarbejde FUR, Voksenudredningsmetoden VUM eller andre modeller. Vi samarbejder altid med den anbringende kommune om udarbejdelsen af SEL § 141 handleplaner. Støttetildelingen skal til enhver tid tage sit udgangspunkt i beboerens samlede støttebehovs