Ekkenberg

Til Sagsbehandler

Ydelsesniveauer for § 85

2. Målgruppe og Metoder

Støtteniveauer specifikt:

Der i alt 4 støtteniveauer i Ekkenberg Netværk. Støtten ydes ud fra SL § 85.

Der vil i de fleste tilfælde være flydende overgange imellem støtteniveauerne. 


Niveau 1:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af beboere med lette begrænsninger. Henvender sig til borgere, der er selvhjulpne, med behov for let personlig støtte. Primært psykisk støtte, rådgivning, vejledning m.m.

Støtten ydes som psykisk støtte, pædagogiske opgaver og vil typisk bestå i vejledning, relations opbygning, motivationsarbejde, opbygning af struktur samt forebygge og bryde isolation.

Den konkrete “ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.


Niveau 2:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund i udredning af borgere med moderate begrænsninger. Borgere med behov for let støtte personligt. Borgere med behov for støtte kortvarigt i daglige eller ugentlige enkle opgaver. Støtten kan ydes efter behov dag som aften. Støtten gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver enkle plejeopgaver og omhandler hverdagsliv og pårørende, og vil typisk bestå i vejledning, opbygning af struktur, relations opbygning, motivationsarbejde, konflikt forebyggelse og løsning, forebygge og bryde isolation, være bisidder, støtte op om positiv kontakt og støtte under personlig pleje og soignering. Desuden støtte og vejledning omkring medicinadministration og økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.


Niveau 3:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af borgere med svære begrænsninger. Samarbejde omkring udfærdigelse af §141 handleplan, VUM, FUR eller andet til fremtidig vurdering af tildeling af støtte. Borgere med behov for moderat kontakt en til flere gange dagligt til enkelte opgaver. Støtten kan efter behov ydes dag som aften og gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver omkring aktiviteter, hverdagsliv og pårørende. Støtten vil typisk bestå af relations opbygning, opbygning af struktur, motivationsarbejde, forebygge og bryde isolation, konflikt forebyggelse og løsning, vejledning og guidning, være bisidder, støtte til kulturelle tilbud og aktiviteter, motion, kreative aktiviteter, interessegrupper, støtte op om positiv kontakt, samt socialt støttegrupper. Endvidere støtte/guidning til den personlige pleje og soignering, en sufficient ernæring, ledsagelse, og transport til diverse offentlige instanser og behandlinger, samt støtte til genoptræning. Støtte og vejledning omkring medicinadministration og økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.


Niveau 4:

Individuelt vurderet og tildelt hjælp og støtte, foretaget ud fra kommunens § 141-handleplan, FUR, VUM eller anden metode med baggrund af udredning af borgere med totale begrænsninger, samt samarbejde om udfærdigelse af FUR til fremtidig vurdering og tildeling af støtte. Borgere med behov for svære og/eller omfattende personlig kontakt dagligt til diverse opgaver. Støtten kan ydes dag, aften og også om natten. Støtten gives som psykisk støtte, pædagogiske opgaver omkring aktiviteter, hverdagsliv og omkring pårørende samt andre interessenter. Støtten vil typisk bestå af relations opbygning, opbygning af struktur, motivationsarbejde, vejledning, forebygge og bryde isolation, konflikt forebyggelse og løsning, være bisidder, støtte til kulturelle tilbud, motion, kreative aktiviteter og interessegrupper. Ledsagelse og transport til diverse offentligt instanser og behandlinger samt dagligdags opgaver som eks. indkøb og frisør. Støtte og guidning til den personlige pleje og soignering samt påklædning. Sikre tilstrækkelig mad og væskeindtagles og støtte under måltider. Støtte og vejledning til at anvende hjælpemidler, støtte og vejledning til opnåelse af relevant søvn og hvile herunder lejring og forflytninger samt andre omsorgsopgaver. Kognitiv træning. Støtte og vejledning til medicinadministration. Støtte og vejledning til økonomiadministration.

Den konkrete ’’ydelsespakke’’ sammensættes med udgangspunkt i borgerens støttebehov, som fremgår af FUR, VUM eller andre modeller. Aftales i samarbejde mellem handlekommune, borger og Ekkenberg Netværk og som fremgår af bestillingen i borgerens § 141 handleplan. 

Det aftales en konkret støttetildeling og timeantal med den anbringende kommune.