Ekkenberg
sdr
sdr

Støtten

Når du flytter ind hos os i Ekkenberg-Larsen Botilbud vil du blive tilknyttet et kontaktpersonsteam bestående af 4-5 medarbejdere.

De vil i samarbejde med dig – ud fra §141/VUM – planlægge hvilken støtte du skal have.

Det kan for eksempel være, at du skal have støtte til at komme op og afsted om morgenen.
Det kan også være, at du har et ønske om at lære at lave mad, eller det kan være, at du får angst, når du skal ud af lejligheden eller til møde i Jobcentret.

Støtten tager altid udgangspunkt i dig og dit støttebehov samt de mål du og din sagsbehandler har sat for opholdet hos os.

En gang om året holder vi møde med dig, og eventuelt dine pårørende samt din sagsbehandler for at følge op på de aftalte mål.

Midlertidigt botilbud med døgndækning
Vi er et midlertidigt døgntilbud efter §107 i Lov om Social Service, det vil sige, at der er pædagogisk personale til at hjælpe dig både dag og nat.

At vi er et midlertidigt botilbud vil sige, at du bor her i en periode, kortere eller længere. Vi har altid fokus på, at gøre dig mest mulig selvstændig og samtidig afklare hvilken støtte du fremadrettet kan have brug for.

Struktur på hverdagen
Vi ved, at du udvikler dig bedst, når du føler dig tryg. At verden føles forudsigelighed er en vigtig faktor for at kunne holde stress nede og føle sig tryg i verden, så derfor arbejder vi struktureret.

Det vil sige, at vi sammen med dig vil skabe overblik over din uge og aftaler, så den bliver forudsigelig. Det kan vi for eksempel gøre i en Googlekalender, en app, på et ugeskema af papir eller på en helt tredje måde.

Det vigtigste er, at det giver mening for dig og gør din hverdag overskuelig og forudsigelig.

Hvis du tror, vi kan være den rette støtte til dig eller hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.