Ekkenberg
sdr
sdr

LSS §107

Ekkenberg & Larsen Botilbud er godkendt efter Lov om Social Service §107.

Taksten for indskrivning i Ekkenberg & Larsen Botilbud København finder du på Tilbudsportalen.

Du er velkommen til at kontakte daglig leder Christian Nielsen på telefon 5192 6642, hvis du har spørgsmål vedrørende pladser, visitation og priser.

Lov om Social Service:

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.